Grönområde vid Borås Museum

Borås Museum

En grön oas med historiska byggnader och museum.

Borås motsvarighet till Skansen ligger i Ramnaparken och utgör en grön oas mitt i staden, med historiska byggnader, grönområde och museum. Det är en mötesplats för hantverk och handens kunskap och en arena för slöjd och kreativitet. Här får du lära känna Sjuhäradsbygden och samtidigt känna historiens vingslag.

Upplev hemväverskans hem, ryggåsstugan, som med sina loftbodar och nyckelhålsformade farstukvistar visar 1600-1800-talens bebyggelse. Dessutom kan du se en av de 1700-talsgårdar som finns bevarad efter stadsbränderna - Nymanska gården liksom Ramnakyrkan som är en bevarad träkyrka från 1600-talet.

Avsluta besöket på gästgiveriet från Ramslätts by som idag rymmer Café Gästis.

Exteriör Torpa Stenhus

Fler historiska platser

Besök Torpa stenhus

Känn historiens vingslag på ett av Sveriges bäst bevarade herresäten från 1500-talet. Upplev den unika arkitekturen och ta del av spännande historier på slottet. Flera spöken sägs vandra i Torpa Stenhus mörka salar….

STADEN SOM DESTINATION

Hitta rätt bland Borås stora utbud av upplevelser