Stora torget under stjärnhimmel

Borås – en plats väl värd att berätta om

Ju fler människor som känner till hur bra det är att bo och verka i Borås, desto fler vill besöka vår stad, studera här, söka jobb och etablera företag. Men, för att de ska känna till och bli nyfikna på platsen, varumärket och staden Borås, behöver vi aktivt berätta om den. Allt vi gör och säger bidrar till den berättelsen. Om vi lyfter fram helt olika saker så blir den otydlig. Om vi däremot kommunicerar samma berättelse så gör vi det enklare för människor att upptäcka, lyssna och ta till sig vår story om Borås.

Du är med och skapar bilden av Borås
En av de viktigaste aspekterna i byggandet av Boråsbilden handlar om att skapa medvetenhet om att alla som lever och verkar i Borås är med och skapar bilden av staden i sin vardag. För dig som genomför kommunikationsinsatser i din verksamhet är det extra viktigt. Genom att vara medveten om detta och ställa dig frågan hur den bilden ser ut och om den innehåller, eller skulle kunna innehålla, ett budskap om möjlighet att växa och utvecklas, ökar chansen att vi stärker bilden i enlighet med visionen om framtidens Borås.

Så här berättar vi om Borås
Kommunikation kan upplevas väldigt olika beroende på exempelvis intressen, kunskap och ålder. Hur vi uttrycker oss kan därför ha en avgörande betydelse för hur människor uppfattar Borås som plats. Allt vi gör och allt vi säger bidrar till bilden av Borås. Även sådant vi inte säger men som omvärlden kanske förväntar sig att vi säger påverkar bilden. Oavsett om vi kommunicerar muntligt eller skriftligt så ska vi försöka uttrycka oss enkelt och begripligt och utgå från vår identitet, de fyra värdeorden – Modiga, Innovativa, Lyhörda och Ansvarsfulla – och vårt huvudbudskap, och utifrån dem skapa kommunikation som har en personlig ton. En viktig aspekt i berättandet om staden är att försöka få fram det som gör oss stolta över Borås – stadsutvecklingen med konst, kultur och natur, vårt textila arv och ambitionen att med vår textila forskning, innovation och entreprenörsanda förändra världen till det bättre.

Att tala i bilder
Att en bild säger mer än tusen ord är förmodligen något vi alla hört. Kanske ligger det en hel del sanning i det dessutom. Men det är först i kombination med en text som bilden kan förmedla en och samma sak för många betraktare och hjälpa till att leda människors intresse i den riktning vi eftersträvar. Det betyder inte att bilden inte har betydelse, tvärt om. Bilder kan förstärka en berättelse, förmedla känslor, skapa associationer, förtydliga ett budskap och ge mottagaren en mer nyanserad och emotionell upplevelse.

Borås är en plats väl värd att berätta om. Tillsammans och genom våra handlingar – det vi säger och gör – bygger vi varje dag vidare på bilden av Borås. Vi är många som bidrar med större eller mindre insatser och det är summan av dessa som bildar helheten. Tack för att du hjälper till att förmedla platsen Borås!

Här kan du ladda ner vårt pdf-dokument som presenterar platsvarumärket.

Vy över Viskan och Viskaholm

Här kan du ladda ner bilder som representerar platsvarumärket Borås.