Tillgänglighet för boras.com

Borås TME står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur boras.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från boras.com som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Video saknar syn- och texttolkning
 • Video saknar syn- och texttolkning
 • Video saknar syn- och texttolkning
 • Hierarkin för rubriker kan sakna logisk läsordning
 • Gruppering av visst innehåll kan saknas
 • Vissa sidor saknar beskrivande titel
 • Ledtexter kan saknas på tredjeparts lösningar
 • Ledtexter kan saknas på tredjeparts lösningar

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Video saknar syn- och texttolkning
 • I vissa bilder ligger text
 • Gruppering av visst innehåll kan saknas
 • Vissa sidor saknar beskrivande titel
 • Ledtexter kan saknas på tredjeparts lösningar
 • Ledtexter kan saknas på tredjeparts lösningar

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • I vissa bilder ligger text

Problem vid användning utan hörsel

 • Video saknar syn- och texttolkning
 • Video saknar syn- och texttolkning

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Video saknar syn- och texttolkning
 • Video saknar syn- och texttolkning

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Gruppering av visst innehåll kan saknas
 • Vissa sidor saknar beskrivande titel
 • För sidoscroll i mobil saknas klickbara alternativ

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • För sidoscroll i mobil saknas klickbara alternativ

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Gruppering av visst innehåll kan saknas
 • Vissa sidor saknar beskrivande titel
 • Ledtexter kan saknas på tredjeparts lösningar
 • Ledtexter kan saknas på tredjeparts lösningar

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 17 juni 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av boras.com.

Senaste bedömningen gjordes den 17 juni 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 juni 2022.