Borås textila historia

Från knallar till postorder till e-handel. Borås har sina rötter inom textil och handel och ryktet är grundmurat sedan decennier, om inte århundraden, tillbaka. Idag är den välkända knallen fortsatt entreprenör där det textila Borås handlar om forskning kring moderna textilier, design, mode och innovationer.

Borås har länge kallats för knallestaden och namnet härstammar från 1500-talet då handelsresande vandrade mellan gårdarna i Sjuhäradsbygden. De kallades för knallar och sålde hemslöjd och textiler. En gammaldags variant av e-handel skulle man kunna säga.
Den textila ådran i Borås växte när textilindustrin utvecklades och i mitten av 1800-talet blev Borås en utpräglad textilstad. Under en lång period var Borås navet i Sveriges textila produktion med flertalet stora och kända fabriker, och staden blomstrade. Mellan 1860 och 1920 tiodubblades folkmängden, från 3 000 till 30 000 och ingen annan svensk stad hade en lika stark utveckling. Sedan kom tekokrisen. 25 000 jobb försvann och branschen slogs omkull.

Arkivbild från syfabrik i Simonsland


Krisen slog hårt mot Borås, men kvar fanns några företag inom designproduktion som sydde upp sina produkter utomlands. De blev en viktig del av stadens textila näring och starten på en ny era där Borås blev postorderns huvudstad. De postorderföretag som inte har eller har haft sitt huvudkontor här kan nästan räknas på ena handens fingrar. När internet blev tillgängligt skapades helt nya möjligheter för människor och företag. I nyfikna och innovativa Borås togs klivet in i e-handeln och en tid där allt är möjligt. Idag finns här en spetskompetens och ett kompetenskluster utan motsvarighet i Sverige. Borås är med andra ord en textilstad med anor, men också en stad som ständigt blickar framåt. Här skapas framtidens hållbara textilier med cirkulära affärsmodeller.

Soljus på Textile Fashion Center

Inspireras på Textile Fashion Center

I centrum för framtiden står Textile Fashion Center – en plats för upplevelser, lärande och drömmar. Här sker spjutspetsforskning, här formas start-ups, här utbildas proffs, här kan entusiaster mötas i sin hobby, se utställningar och delta i evenemang.