2017

Efter två lyckade festivaler 2014 och 2015 tog No Limit® nya kliv. Festivalen genomfördes för en tredje gång 3–10 september 2017, nu som ett evenemang som pågick åtta dagar istället för fyra. Nu fick boråsare och besökare möjlighet att följa hela skapandeprocessen. Festivalen fick också ett ökat utbud av programpunkter, fler medverkande aktörer och konstnärliga genrer med inslag av textil. 

No Limit® festivalen 2017 arrangerades av Borås TME, Kulturförvaltningen och Borås Stad med Shai Dhan som curator och flera medverkande aktörer som bidrog med programpunkter.  Nedan ser du konstnärerna som deltog.