HOTTEA

HOTTEA är baserad i Minneapolis, Minnesota. Han började sin konstnärsbana med att göra typografi på staket och förvandlade på så vis ett vanligt objekt till något som konstnärer och designers använder varje dag – rutnät. Grundtanken bakom hans konstverk är att använda den befintliga infrastrukturen och skapa ett konstverk eller en idé som harmoniserar med den specifika platsen. HOTTEA uppmärksammar också rörelsen och livet runt platsen samt att lokalbefolkningen ofta får bidra med sina historier.

Plats: Verket gick endast att uppleva vid Caroli Kyrka under No Limit® 2017.
Instagram: @hotxtea

Målning av Hottea.