Daleast

Daleast kommer från Wuhan, centrala Kinas mest folkrika stad, och har varit aktiv i den kinesiska gatukonstscenen sedan 2004. Daleast visar upp den spända relationen som finns mellan olika världar – det naturliga och det artificiella, det organiska och det syntetiska. Hans estetiska sinne strävar efter att förena dessa motsatser. Resultatet blir illustrationer och skulpturala figurer där det syntetiska och naturliga blir till ett.

Verk ersatt
Några år efter No Limit® 2015 behövde Högskolebibliotekets fasad genomgå en renovering. Det resulterade i att Daleasts verk togs bort. Sommaren 2022 återvände Daleast till Borås och fick fria händer att skapa något nytt på den renoverade fasaden. Resultatet blev en uppdaterad version av örnen.

Plats: Tidigare på Akademiplatsen 1, 503 32 Borås
Instagram: @daleast
Läs mer: daleast.com