Nira Dahan

Nira Dahan är en akvarellmålare bosatt i Kalifornien. Med sin konst vill hon förmedla fred mellan nationer och kärlek och harmoni bland människor. Hennes konst är internationellt erkänd och hon ställer ut på gallerier och deltar i evenemang över hela världen.

I sina målningar skildrar hon allt från mellanösterns kultur till mer abstrakta motiv. Hon är också känd för sina gestaltningar av bibliska figurer och hennes målningar kan innehålla citat från bibelpassager och sånger. Hennes teknik känns sporadisk men resultatet är detaljrikt. 

Plats: Verket finns inte längre att uppleva.
Instagram: @niradahan
Läs mer: niradahan.com

Nira Dahans målning.