Kobra

Det kaleidoskopiska temat genomsyrar den brasilianske konstnären Eduardo Kobras målningar. Genom att använda en teknik där han upprepar geometriska figurer ger han liv åt de kända personer han porträtterar. Med hjälp av skarpa färger, djärva linjer, olika former och skuggningar växer det slutgiltiga mästerverket fram - en muralmålning att beundra och förundras över.

Plats: Sandwalls Plats, 503 35 Borås
Instagram: @kobrastreetart
Läs mer: eduardokobra.com

Kobras målning.