Isaac Cordal

Konstnären Isaac Cordal skapar skulpturer i miniatyr. Med en mästerregissörs handlag placerar han sina figurer på noga uttänkta platser. Scenerna återspeglar ofta människors varagsrutiner och skapar sinnesutvidgande upplevelser för den som passera hans skulpturer på gatan. Med sin konst vill han definiera människans beteende i den stora massan och visa på hur vår relation till naturen minskat, inte minst genom att kritiskt granska de oavsiktliga effekterna av människans evolution. 

Plats: Utspritt i Borås stadskärna.
Instagram: @isaaccordal
Läs mer: cementeclipses.com

Isaac Cordals miniatyrskulptur.