Kommande kongresser

Varje år arrangeras ett flertal större kongresser i Borås. Här hittar du information om dem. För ytterligare information kontakta Anna Lilja. Vi hjälper dig mötas i Borås.

Kongresser 2024

21-22 augusti
Svenska Kyrkan kick off på lika villkor: Regnbågens alla färger - Skara stift (svenskakyrkan.se)

5-6 oktober
Pianokongress 2024 i Borås - Svenska Pianopedagogförbundet - EPTA Sweden (sppf.net)

13-14 november
International Conference on Fiber and Polymer Biotechnology